اخباراخبار اهواز

هويت برخی از بازداشت شدگان عرب اهواز در اعتراضات سراسری

هويت برخی از بازداشت شدگان عرب اهواز در اعتراضات سراسری به شرح زیر است

سوسنگرد :

۱-جاسم بحرانى 17 ارديبهشت

٢-هاشم بحرانى 17 ارديبهشت

٣-محمد طرفى 17 ارديبهشت

٤-عطيه مغينمى 40 ساله، كارمند شهردارى،17 ارديبهشت

٥-حسين مغينمى، 22 ساله فرزند راضى 17 ارديبهشت

٦-احمد صياحى فرزند قاسم،پرستار،و فعال مدنى 17 ارديبهشت

٧-على عفراوى،۱۸ ساله فرزند جمعه، ۱۸ ارديبهشت

٧-على عفراوى،18 ساله فرزند جمعه، 18 ارديبهشت

٨-محمد عفراوى، 16 ساله فرزند رضا، 18 ارديبهشت

٩-الياس عفراوى 18 ساله فرزند عيدان، 18 ارديبهشت

١٠-وليد مغينمى فرزند حميد، از اهالى روستاى حجيه، جمعه 23 ارديبهشت

١١-حمود حصناوى فرزند سعيد ، از اهالى روستاى حجيه، جمعه 23 ارديبهشت

١٢-مرتضى مرمضى فرزند زهير، از اهالى روستاى حجيه، جمعه 23 ارديبهشت ماه

١٣-هادى نيسى، نوجوان 16 ساله، فرزند على، از اهالى روستاى مالكيه سوسنگرد،روز پنجشنبه 22 ارديبهشت

اهواز :

١٤-عادل حمادى از اهالى كوى علوى،16 ارديبهشت

١٥-مصطفى چلداوى، از اهالى كوى علوى،16 ارديبهشت

١٦-عباس چلداوى، از اهالى كوى علوى،16 ارديبهشت

١٧-عماد سوارى، از اهالى كوى علوی،16 ارديبهشت

١٨-جمعه سوارى فرزند خلف، زندانى سیاسی سابق،از اهالى كوى علوى،18 ارديبهشت

١٩-جاسم عسكرى، 30 ساله، فرزند عبود، متاهل، اهل منطقه زرگان در شمال شهر اهواز، 20 ارديبهشت ماه

٢٠-حسن ضاغم پور، 35 ساله، متاهل، اهل منطقه زرگان در شمال شهر اهواز، 20 ارديبهشت

٢١-محمد زرگانى،33 ساله، فرزند فياض، متاهل، اهل منطقه زرگان در شمال شهر اهواز ،20 ارديبهشت

شاوور :

٢٢-هادى شمرى، 18 ارديبهشت ماه

٢٣-رسول مليانى فرزند عاشور، 18 ارديبهشت

٢٤-قاسم اسدى، 18 ارديبهشت

٢٥-عباس مليانى فرزند عاشور ،18 ارديبهشت

٢٦-سید حمود ابوالهيل، 18 ارديبهشت

۲۷-جاسم ریحانی ۱۷ اردیبهشت

۲۸-هاشم ریحانی ۱۷ اردیبهشت

۲۹-یاسین شریفی ۱۶ اردیبهشت

۳۰-حسن حیدری ۱۶ اردیبهشت

۳۱-بلال چلداوی ۱۶ اردیبهشت

۳۲-عادل حمودی ۱۶ اردیبهشت

 

موضوعات ذات صلة

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا