اخباراخبار اهوازبین الملل

حمله سلطنت طلبان به تجمع ملت عرب اهوازی در لندن و بازداشت يك شهروند اهوازى

جمعی از شهروندان عرب اهوازى طی فراخوان‍های از پیش تعیین شده روزیکشنبه 27 نوامبر با اخذ مجوز رسمی پلیس لندن روبروى سفارت حکومت تهران در پایتخت انگلیس تجمع کردند و عليه سرکوبگری ‌های رژیم حکومت تهران و دفاع از ملت اهواز خويش شعار دادند عده‌ای از سلطنت طلب‌ها این تجمع را برنتابیده و سعی داشتند که نظم این تجمع شهروندان عرب اهوازی را بهم بزنند.

در این تجمع شهروندان بلوچ جغرافیای ایران حضوری فعال داشتند و در این میان چند تن ازسلطنت طلب‌ها با پرچم هاى شير و خورشيد به ميان جمعیت اهوازى‌ها که همگی پرچم کشورشان را در دست داشتند آمدند و بعد از اضافه شدن چند تن دیگر از سلطنت طلبان، شروع به سر دادن شعار نژاد پرستانه علیه ملت عرب اهواز و تحريك احساسات جوانان عرب اهوازی  پرداختند و در مقابل درخواست هاى مردم اهوازی که بانیان اصلی این تجمقاومت و درگیری رخ داد.

تداوم تکرار توهين این شمار افراد به ملت بزرگ عرب‌ اهواز موجب شده است تا يكى از جوانان عرب با نام «على سلامى» با آنها در‌گيرشود وموجب شود تا پليس او را بازداشت كند، گر چه همين پليس در برابر درخواست گردانندگان تظاهرات مبنى بر اخراج نفوذى هاى سلطنت طلب توجهى نشان نداده است.

 پس از فرونشستن در گيرى این افراد در همان جايگاه خود به سر دادن شعارهايى چون«مرگ بر تجزيه طلب» و «ما آريايى هستيم» به تحريك هر چه بيشتر جوانان عرب پرداختند.

عرب‌ها و بلوچ هاى حاضر در تظاهرات شعارهای «مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر» و «مرگ بر فاشيست» را ضروری دانسته ، و اینگونه پاسخ آنها را دادند.

گزارش شده است «على سلامى» همچنان در بازداشت پليس بسر می برد.

آنچه که مسلم است و از پیشتر نیز پیش بینی می شده است اینکه پیروان سلطنت و ناسيوناليست هاى تندرو از هم اكنون راه سركوب عرب‌ها و ساير مليت‌ها جغرافیای ایران را در پیش گرفته‌‌اند.

موضوعات ذات صلة

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا