اخباراخبار اهوازاخبار ايران

بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران: ننگ شعار«ضا شاه روحت شاد» به عرب ها نمی چسبد

خطاب به ملل درون ایران

روز جمعه ۶/۳/۱۴۰۱، در اوج اعترضات و تظاهرات مردم شهرهای مختلف، شاهد سردادن شعار واپس گرایانه ‘رضا شاه روحت شاد’ در عبادان، محمره و شاهین شهر بودیم که پرسش هایی را نزد دوستان ملت عرب برانگیخت. در تظاهرات مردم شاهین شهر که اغلب عبادانی مهاجر جنگ ایران و عراق اند ، شماری اندک کوشیدند شعار ننگین فوق را سر دهند که با سوت زدن و هو کردن جمعیت، صدایشان رو به خاموشی رفت. در عبادان از میان حدود شش هزار نفر تظاهر کننده،عده ای حدود صد نفر – آگاهانه یا ناآگانه – با شعار’رضا شاه روحت شاد’ عناصر اطلاعاتی همراهی نشان دادند تا شعارهای ضد خامنه ای و ضد دیکتاتوری را به محاق ببرند که نا موفق ماندند و اکثریت تظاهر کنندگان، شعارهای برحق خودرا پیش بردند. این امر از عبادان با اکثریت جمعیت عرب و میراث تاریخی چپ بعید نیست. عناصر وابسته به اطلاعات و سپاه افزون بر تحریک مردم به شعار دهی به سود رضا شاه در آتش زدن برخی مغازه ها در این شهر نیز دست داشتند. از همه جالب تر، در همان روز جمعه، همین شعار توهین آمیز تفرقه افکن در محمره، مرکز پیشین مملکت خودمختار عربستان نیز رخ داد. در اینجا با گفتگویی که با فعالان این شهر داشتیم مشخص شد که سپاه پاسداران و بسیج این شهر در اواخر تظاهرات، عناصر خودرا وارد این تظاهرات کردند تا شعار ‘رضا شاه روحت شاد’ را جا بیاندازند که شمار اندکی از جمعیت غیر عرب با آنان همنوایی نشان دادند. در اینجا اکثریت تظاهرکنندگان با این شعار مخالفت می کنند و در برابر شعار فوق شعار می دهند: ‘دروغه دروغه’ و اوضاع حتی تا مرحله درگیری لفظی هم  پیش می رود. اما نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه و بسیج، پس از مشاهده مقاومت تظاهرکنندگان عرب به آنان حمله و عناصر خودرا به خارج از تظاهرات هدایت و در مسافتی دورتر سوار خودرو کردند و بردند. فعالان محمره، شمار این محرکان اولیه را حدود ده تا پانزده تن  برآورد می کنند. این رخداد، بر صحت خبرهای قبلی مبنی بر دست داشتن عناصر اطلاعاتی در سالیان گذشته در سر دادن شعار ‘رضا شاه روحت شاد’ در برخی از شهرهای ایران تاکید می کند.

در محمره و عبادان افزون بر بسیج و پلیس، ارتش نیز برای سرکوب تظاهرات وارد میدان شد. برخی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور نیز – عمدا – اغلب روی همین شعار تاکید می کنند تا آماج های خودرا پیش ببرند. در اینجا دو دسته از این شعار ضد ملیت ها بهره می گیرند: نوه رضا شاه و سلطنت طلبان از یک سو، وحاکمیت ج ا ا از سوی دیگر. رضا پهلوی با توسل به آن، خودرا محبوب گوشه و کنار ایران جا می زند و دومی با بهانه شاهپرستی تظاهرکنندگان، به سرکوب آنان می پردازد.

ملیت های ایران بدانند که اکثریت مردم عرب، نقش ویرانگر رضا شاه را در برانداختن حکومت خودمختار عربستان در سال ۱۳۰۴ و کشتارها و تبعیدهای گروهی مردم عرب، پایه ریزی ستم ملی و تبعیض نژادی و تغییر نام استان و دیگر روستاها و شهرهای خود – از جمله محمره و عبادان – را فراموش نمی کنند. بلاهایی که کما بیش علیه دیگر ملیت های غیرفارس وارد شد.

۵۲/۳۰/۵/۲۰۲۲

موضوعات ذات صلة

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا